Föreläsningar


Jag pratar om skrivandets psykologi, belyser med teori och forskning, ritar och berättar om ett sätt att beskriva skrivandets process, ger en modell för bra brukstexter, gör skribenttest, pratar om vilka anledningar det kan finnas ifall man inte når fram med det man skriver. Har vi längre tid kan den också räcka till en övning eller ett intressant experiment.

Ni bestämmer vilka infallsvinklar ni vill ha med i er föreläsning. Jag kan också bygga workshopen utifrån ett specifikt problem ni har med skrivandet på er arbetsplats.

Välkommen att ta kontakt så resonerar vi vidare.

Lämna ett svar