Bli skrivguide

För förlagsredaktörer

Den här kursen ger dig verktyg att inspirera skribenter och författare att vidareutveckla sig. Du får nya verktyg för kartläggning av en författares potential. Du får samtidigt en metod att prata om texter utan att falla in i ”rätt- och feltänkande”.

Du som redaktör kan hjälpa skribenter att komma loss, att förbättra sin skrivprocess, att använda mer av sig i skrivandet. Men goda råd och direkta instruktioner skjuter ofta över målet. Det är något annat som krävs: saklig klarsyn och handfasta metoder för att upptäcka och ändra mindre bra vanor.

Du som jobbar med manus och texter har mycket att vinna på att utöka och förfina din repertoar av guidning, textanalys, till stöd och uppmuntran och vid rätt tillfälle även krav på förnyelse. Handlag och verktyg finns här.

Det tar några kursdagar och en tids handledning att utveckla sig som skrivguide. I kursen ingår teori om skrivprocess, textanalys, metoder för utveckling av skrivandets arbetsformer. Vi lägger tid på att pröva ut och utveckla en egen stil som guide. Och handledningen efter kursen ger idéer, nya perspektiv och ledning i den verklighet man sedan befinner sig.

Denna metodik kommer ursprungligen från journalistiskt utvecklingsarbete men erfarenheten visar att förlagsredaktörer och andra som tar emot och bearbetar texter har minst lika mycket nytta av dessa färdigheter. Många vittnar även om att deras eget skrivande förnyats samt att deras förmåga till utvecklande samtal över huvud taget ökat.

Kontakta mig gärna för ytterligare information.

 

För tidningsredaktioner

Dags att sluta skriva ut i kosmos, alla vill ha respons och de flesta kan och vill vidareutveckla sig som skribenter. Bygg in utvärdering av artiklar i redaktionens rutiner och ge också uppmärksamhet åt varje reporters långsiktiga utveckling. Utbilda egna skrivguider.

Utbildningen har tre delar:

– urval
- metodkurs
- handledning

Vi intervjuar och väljer ut de reportrar, redigerare, chefer och andra som skulle bli de bästa skivguiderna för er redaktion.

Metodkursen är två tvådagars pass. Alltså fyra kursdagar med lite mellanrum. I metodkursen ingår skrivandets utvecklingssamtal, textanalys, organisationsmetoden storyboard, artikelgenrers olika förutsättningar och skrivguidens attityd.

Handledningen är sedan en gång i månaden, ett par tre timmar åt gången. Här tar vi upp praktiken, det ni stöter på när ni guidar. Ingen adept är som den andra och skrivguidning är att skräddarsy både spegling, stöd och utmaning så att den gör största möjliga nytta.

Välkommen att ta kontakt för mer information och offert.

Lämna ett svar